Om oss

Vi är konsulter inom IT, teknik och ledarskap. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovationer som förenklar och förbättrar människors vardag.

Utveckling av människor och teknik ger en bättre framtid

Knightec arbetar med kvalitets-, säkerhets- och hållbarhetsfrågor genom hela livscykeln från produktidé till slutprodukt. I våra uppdrag skapar vi innovationer som förenklar och förbättrar människors vardag. Bland våra kunder finns flera av Sveriges största företag inom branscher som fordon, life science, medtech, säkerhet, telekom och offentlig sektor.

Vi utvecklar och effektiviserar kundernas produkter och verksamhet vilket stärker deras konkurrenskraft. I nära kundsamarbeten bidrar vår specialistkompetens och kunskap till att lösa specifika utmaningar. Det kan till exempel handla om att ta fram ledningssystem, designa och verifiera produkter, utveckla digitala tjänster eller att skapa säkra uppkopplade system. Vi jobbar alltmer i långsiktiga partnerskap med våra kunder. Många uppdrag drivs som långsiktiga projekt från något av Knightecs kontor.

Verksamheten bedrivs inom de fyra affärsområdena Dewire (dotterbolag), Quality & Management, Systems och Technology. Dewire samlar vår tjänster inom digitala lösningar, Quality & Management har fokus på projektledning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling, Systems samlar våra kunskap inom mjuk- och hårdvara, automation och elkonstruktion. Affärsområdet Technology samlar våra tjänster inom UX, industridesign, konstruktion och beräkning.

“Grunden till vår framgång är vår förmåga att attrahera och utveckla marknadens bästa personer som tillsammans bygger upp en stark företagskultur.”

Kultur och värderingar

För oss är företagskulturen en grundbult för en framgångsrik verksamhet. Vi strävar alltid efter en stark laganda och stor mångfald i både kompetens och bakgrund. Det är extra viktigt då allt fler större sammanhållna utvecklingsprojekt, så kallade satellitprojekt drivs från något av våra nio kontor.

Vi drivs av övertygelsen att team som präglas mångfald i erfarenhet, kompetens och bakgrund är nyckeln till framgång. Särskilt när det sker inom ramen för vår kultur som utmärks av öppenhet och samarbetsfokus. Idag består Knightec av fler än 30 olika nationaliteter och en tredjedel av våra medarbetare är kvinnor. Vår ambition är att öka mångfalden ännu mer. Egenskaper som värderas högt hos oss är målmedvetenhet, affärsmässighet och samarbetsvilja. Tillsammans med nya affärsområdet Dewire (dotterbolag) är vi ca 700 medarbetare på tio orter i Sverige. Från Umeå i norr till Lund i söder.

Med mångfald skapar vi kvalitet i våra tjänster

Knightec har en organisation som består av fyra affärsområden, 700 medarbetare och tio kontor runt om i landet. Med vår bredd kan vi snabbt sätta ihop team för utveckling av digitala upplevelser, hård- och mjukvara, kvalitetssäkring, validering och projektledning. På så vis kan vi hjälpa våra kunder från idé till löpande produktion och utveckling av både produkter och tjänster. Våra verksamhetsområden är: