Skolsamarbeten för ökat teknikintresse

Samarbete skola näringsliv

Den framtida arbetsmarknaden blir alltmer internationell. Det gör förmågan att kunna samarbeta över olika språkliga och kulturella skillnader allt viktigare. På så vis blir människor med specifika språkkunskaper och bakgrund från andra länder och kulturer också en stor tillgång för svenskt näringslivs expansion på en alltmer global marknad.

För att öka intresset för teknik samarbetar Knightec sedan tio år tillbaka med olika skolor. Samarbetet innefattar aktiviteter som föreläsningar, inspirationspass och tekniska projekt där cirka 250 niondeklassare deltar. För att uppmuntra elever som visat extra prov på innovation och affärsmässighet delas ett stipendium ut varje år.

Knightecs VD Dimitris Gioulekas anser att Knightecs engagemang i skolan är mycket viktigt:

– Jag tycker att fler företag borde agera för framtiden och bidra mer aktivt. Nu sitter en hel bransch med armarna i kors medan skolorna gör allt för att skapa intresse för matte och teknik. Och vi som jobbar med det varje dag, och verkligen kan slå hål på fördomar om teknikyrken genom att coacha och inspirera eleverna, sitter bara och väntar.

Hur vi samarbetar kan du se här.

För Knightec innebär samarbetet med bl.a. Rinkebyskolan även att man får ovärderlig kunskap om hur elever med rötter i olika kulturer tycker och tänker. Utöver att växa är ett centralt mål för Knightec att hälften av alla chefer inom en snar framtid ska vara kvinnor och att en femtedel av alla medarbetare ska ha utländsk härkomst.