Technology

Affärsområdet Technology samlar våra tjänster inom design, konstruktion och beräkning.

Produktutveckling i världsklass

Technology driver utvecklingen av nya produkter genom en produkts hela livscykel. Det kan handla om att utveckla en ny produktidé från skiss till färdigproducerad produkt eller att tillexempel konstruera detaljer med avancerade ytor, plastverktyg och fixturer.

Vi är verksamma i branscher som fordon, medicinteknik, säkerhet, rymd och tillverkningsindustri. Våra uppdrag utförs antingen som kompetensförstärkning i kunders projekt, funktionsåtagande där vi ansvarar för en enhet eller funktion hos kunden eller genom leverans av ett paketerat erbjudande. Det kan vara allt från mindre utvecklingsuppdrag som utförs av ett team till en komplett installerad och driftsatt utrustning hos kund.

Vi arbetar i team, har ett effektivt erfarenhetsutbyte och verkar för ett nära samarbete mellan alla våra kontor och kunder. Vi strävar efter att etablera långsiktiga partnerskap. Ambitionen är att bidra till att öka våra kunders konkurrenskraft och hjälpa dem att lösa sina utmaningar inom produktutveckling och produktion, inte bara det som de efterfrågar.

Vi använder ofta virtuella lösningar för att koppla upp oss mot kundernas system. Fördelen är kortare och mer kostnadseffektiva leveranser samtidigt som kunden kan fortsätta fokusera på kärnverksamheten och slipper göra avsteg från det arbetet. Affärsområdet finns representerat på Knightecs samtliga kontor i Sverige.

Specialistområde Sustainable Plastic Design

Hållbarhet är en av de främsta utgångspunkterna inom produktutveckling. Det handlar om hur produkter konstrueras, tillverkas och används. Materialval, lätta konstruktioner och att produkten en dag går att återanvända eller återvinna är också viktigt.

Vi arbetar med uppdrag i branscher som fordon, medicinteknik och konsumentvaror och vet att plastkonstruktioner idag utgör en central del av många produkter. Plast är både lätt och starkt och kan ersätta tyngre och dyrare detaljer. Knightec har specialistkunskap i hur man konstruerar i plast på ett hållbart sätt. Vi erbjuder spetskompetens för hur man konstruerar en artikel så att den blir stark i de områden som är särskilt utsatta, hur man tillverkar den i ett verktyg och hur man minskar tiden för att ta fram verktyget. Det handlar om kreativ design, materialval och hur ytorna skapas så att vikt och kostnad kan reduceras. Genom att tidigt designa och utveckla en produkt på rätt sätt ökar även hållbarheten och användarbarheten.

Kontakta våra specialister inom Technology

Mailadress är förnamn.efternamn@knightec.se