Vår historia

Vår historia

Knightec är ett ungt entreprenörsdrivet konsultföretag som grundades år 2003. Sedan dess har det vuxit till nära 600 medarbetare inom tre affärsområden med verksamhet på nio orter i Sverige.

Företaget grundades när WM-data sålde av det norrländska affärsområdet Knight Industriteknik till Anders Lundgren under namnet Komab. Dimitris Gioulekas och Håkan Jarnbjer, som ursprungligen var verksamhetschefer på Knight Industriteknik i Stockholm respektive Malmö, gick samman med Komab under namnet Knightec med huvudkontor i Örnsköldsvik.

Utmanar branschen på riktigt

När grundarna bildade Knightec såg de en konsultbransch som de upplevde som trött och ointresserad av stora förändringar.  Knightecs ambition var därför redan från början att utveckla branschen och utmana ingenjörsrollen genom att tidigt försöka omforma den till att i större omfattning handlar om affärskvinnor och affärsmän. Större fokus på affärsmannskap ger starkare och mer lösningsorienterade konsulter hos våra kunder. Därför erbjöds alla medarbetare redan år 2005 utbildningar i affärsmannaskap.

Knightec engagerade tidigt en extern styrelse.  Flera namnkunniga ledamöter har sett Knightec som en intressant utmanare i teknikkonsultbranschen. Missionen ”Att förändra och förnya branschen” driver bolaget också idag. Den stora skillnaden är att det vid starten var mer av en ambition idag har utvecklats till tydliga strategier och insatser för mångfald, affärsfokus och teamwork. På Knightec är man övertygad om att denna ambition hela tiden gör företaget bättre och en mer attraktiv partner för kunderna. Att Knightec fått utmärkelser för som årets vd, åttonde plats i bästa arbetsgivare och nominerats till mångfaldspris är kvitton på att man tar missionen på allvar. Och detta samtidigt som företaget haft god lönsamhet.

Knightec idag

Knightec arbetar med kvalitets-, säkerhets- och hållbarhetsfrågor genom hela livscykeln, från produktidé till slutprodukt för företag i framför allt industrin. Bland kunderna finns flera av Sveriges största industriföretag inom branscher som fordon, Life science, säkerhet, förpackning och industri. Under senare år har allt fler långsiktiga partnerskap byggts med kunder där Knightec tar ett allt större ansvar för olika utvecklingsprojekt.

Företaget har haft en kraftig tillväxt sedan starten. Fortsatt tillväxt kräver finansiering och ökat industriellt kunnande. Därför utökades år 2017 ägarkretsen med Adelis Equtiy Partners. Det skapar nya möjligheter för strategiska förvärv, satsningar på specialisering och större åtaganden mot kunderna. Genom det breddade ägandet har Knightec rustas för fortsatt god lönsamhet och tillväxt.

Samhällsengagemang

Knightec har sedan starten ett starkt samhällsengagemang. Mångfaldsfrågan har alltid varit viktig och är en del av grundvärderingarna våga vara bäst, överträffa förväntningar och visa omtanke. Företaget samarbetar sedan år 2008 med Rinkebyskolan i Stockholm med målet att öka intresset för teknik. Sedan dess har ytterligare fem skolsamarbeten tillkommit. Knightec konsulter håller inspirationsföreläsningar, bjuder eleverna till workshops på kontoren och avslutningsvis delas stipendium ut till två elever per skola som visat prov på innovation och affärsmässighet.