Knightec har inspirerat 3000 elever på tio år

Knightec vill vara med och skapa en större förståelse för ingenjörsyrket redan på högstadiet. Inga elever ska missa chansen att utbilda sig till ett spännande och utvecklande jobb som på grund av okunskap. Därför inspirerar Knightec elever i förorterna till utbildning genom att visa vad ingenjörer gör. På tio år har företaget träffat nära 3000 elever.

För tio år sedan inledde Knightec det första skolsamarbetet med Rinkebyskolan. Idag lägger Knighteckonsulter närmare 2000 timmar per år åt att inspirera niondeklassare till vidare studier i teknik. Det sker med inspirationsföreläsningar och studiebesök på Knighteckontor där eleverna får jobba med tekniska projekt och uppgifter. Sedan starten har samarbetet växt och omfattar idag totalt ca 300 elever/år på sex skolor i Sverige*.

Den svenska arbetsmarknaden blir alltmer internationell. Förmågan att kunna samarbeta över olika språkliga och kulturella skillnader blir allt viktigare. Människor med specifika språkkunskaper och bakgrund från andra länder och kulturer är därför en stor tillgång för svenskt näringslivs expansion på en alltmer global marknad. För att kunna vara en bra partner till internationella företag behöver Knightec anställa fler duktiga och drivna ingenjörer med olika bakgrund.

“Detta är vår investering för framtiden. Vi vill bidra till att fler med olika bakgrund pluggar till ingenjörer. Det är vårt sätt att bidra till att på sikt minska ingenjörsbristen.”

Knightecs VD Dimitris Gioulekas anser att företags engagemang för skolan är en ödesfråga för Knightec, för den svenska arbetsmarknaden och i slutändan för Sverige:

– Detta är vår investering för framtiden. Vi vill bidra till att fler med olika bakgrund pluggar till ingenjörer. Det är vårt sätt att bidra till att på sikt minska ingenjörsbristen.

Carina Rennermalm, tidigare rektor på Rinkebyskolan värderar samarbetet med Knightec högt:

– Riktiga ingenjörer vägleder och inspirerar eleverna i ett entreprenöriellt förhållningssätt på en arbetsplats utanför skolan. Att få möjlighet att flytta ut en del av undervisningen till ett företag gör att eleverna motiveras till ett ökat ansvarstagande och får en verklighetsbild av möjligheterna för sina studier.Samarbetet har lett till att fler elever söker sig till teknikrelaterade utbildningar.

– För Knightec innebär skolsamarbetena att vi får se elever utvecklas. Samarbetena ger också kunskap om hur elever med rötter i olika kulturer tycker och tänker samtidigt som vi kan stimulera till nyfikenhet och uppfinnarglädje, säger Cajsa Rosén, projektledare på Knightec för skolsamarbeten med Rinkebyskolan.

Men inte bara Knightec behöver anställa ingenjörer. I hela samhället är bristen på ingenjörer stor och många företag vill att fler ska utbildas. Dimitris Gioulekas anser fler företag kan göra mera:

– Jag tycker att fler företag borde agera för framtiden och bidra mer aktivt. Nu sitter en hel bransch med armarna i kors medan skolorna gör allt för att skapa intresse för matte och teknik. Många som jobbar med teknik varje dag och kan slå hål på fördomar om teknikyrken. Fler företag borde kunna ställa upp och stötta skolorna, avslutar Dimitris.

Kontaktuppgifter till ansvariga på Knightec för våra olika skolsamarbeten:

Malmö, Värner Rydén och Kryddgårdsskolan  Josefin Berner, 073-143 64 64

Göteborg, Vättleskolan                                        Emma Jönsson, 070- 241 22 45

Stockholm, Rinkebyskolan                                  Cajsa Rosén, 073-078 29 34

Uppsala, Stordammens skola                            Christian Taxén, 072-467 72 38

Örnsköldsvik, Sörlidenskolan                             Per-Åke Forsberg, 073-078 29 17