Uppsala som Life Science stad

Vad kan vi lära av framgångsrika företag?

I en allt hårdare internationell konkurrens blir platsens förutsättningar avgörande för var företag väljer att växa.  Tillgång till kompetens (anställda och konsulter), finansiering, bra lokaler för tillverkning och kommunikationer är några nyckelförutsättningar. 

Hur kan Uppsalas mål om 3500 nya jobb inom Life Science kan bli verklighet? Utifrån lärdomar från framgångsrika företag diskuterar vi hur förutsättningarna för att stärka Life Scienceklusteret i Uppsala kan utvecklas. 

Välkommen till ett seminarium arrangerat av Uppsala BIO och Knightec. ANMÄLAN HÄR.

TALARE

 • Thomas Malmer / CMO Knightec, Moderator

  Thomas Malmer / CMO Knightec, Moderator

  Thomas Malmer är marknadschef på Knightec. Han har lång erfarenhet av att bygga utvecklingssamarbeten i mellan näringsliv, forskning och politik liksom av att driva policyfrågor kring bl.a. Life Science.

 • Erik Forsberg / Ph.D., Associate Professor, CEO Uppsala BIO

  Erik Forsberg / Ph.D., Associate Professor, CEO Uppsala BIO

  Erik Forsberg arbetar med allt från strategisk inverkan till operativa aktiviteter för att genomföra olika typer av stödjande initiativ i gränssnittet mellan industri, universitet och samhälle. Hans mål är att driva systemförbättringar som skapar bättre förutsättningar för Life Science att utvecklas i Uppsala.

 • Lotta Ljungqvist / President & CEO GE Nordic

  Lotta Ljungqvist / President & CEO GE Nordic

  Lotta Ljungqvist är President & CEO för GE i Norden och ansvarig för GE:s övergripande tillväxt i regionen. Hon är även CEO för Testa Center i Uppsala, ett partnerskap för att industrialisering av BioProcess-biologi och teknikinnovation ska växa.

 • Eugen Steiner / Partner Health Cap

  Eugen Steiner / Partner Health Cap

  Eugen Steiner är partner på Health Cap. Han har som entreprenör och VD startat och drivit flera företag inom Life Science i olika faser, i Sverige samt internationellt. Två bolag som Eugen var VD för vid start-up är Biotage och Affibody.