Värdet av en skicklig projektledare

Situationsanpassat ledarskap, holistiskt perspektiv och att inte rädas konflikter. Tre viktiga komponenter för att generera en framåtaccelererande arbetsplats och nyckeln till att vara ett attraktivt och självklart val för både befintliga och presumtiva kunder. Det menar Erika Carlsson, projektledare och teamchef på Knightec. 

Att jobba som projektledare inom Knightec betyder att ständigt vara under utveckling.
Jag skulle vilja säga att en av våra främsta styrkor är att vi aldrig blir fullärda. Vi jobbar intensivt och oupphörligt med att stötta och utveckla varandra.
”Projektledarinitiativet”, som jag var med och skapade för några år sedan, är en viktig del av detta arbete på Knightec. Grundidén är att alla projektledare ska få stöttning i sin personliga utvecklingsplan, ges möjligheten att hjälpa och coacha varandra samt dra nytta av varandras kunskap från olika företag och branscher. Kunskapsbanken fylls ständigt på, då vi parallellt med våra vanliga arbetsuppgifter erbjuder utbildningar och tydligt ledarskap till alla våra projektledare i landet.

Som kund betyder det att du alltid får arbeta tillsammans med en konsult som ständigt utvecklas och hela tiden erbjuds individuell vidareutbildning inom sitt område, helt klart en win-win för båda parterna.

Knightecs samlade erfarenhet av olika kunder och branscher är vidsträckt, vilket bidrar till att vi tidigt i ett nytt uppdrag kan skapa oss en överblick över organisationen. Att vara ödmjuk och nyfiken inför komplexiteten mellan olika funktioner skapar möjlighet att lyckas få alla intressenter att samarbeta mot samma mål.

Uppdragen ute hos våra kunder är alltid en del av något större. Vi nöjer oss inte med att leverera våra projekt med rätt kvalitet enligt satt budget och tidsram, utan vi vill bidra till det önskade värdena som kunden vill uppnå. En projektledare på Knightec har ett holistiskt perspektiv.

Att ha en situationsanpassad kommunikation och ett transparent teamklimat är för mig nyckeln för att lyckas med projekt. Det skapar effektivitet, tydlighet och samverkan mot samma mål. Men med transparens synliggörs också konflikter. Personligen välkomnar jag konflikter. Det kan låta obekvämt men jag tror det är otroligt viktig att våga synliggöra och fånga upp konflikterna. Lyckas man hantera en spänning på rätt sätt kan det få fram de bästa sidorna hos projektmedlemmarna. Och konflikter uppstår, kanske särskilt då vi på Knightec ständigt eftersträvar variationer. Ett utvecklande team som kan leverera de bästa till våra kunder är inte en homogen grupp. Det bästa teamet är en mix av olika personligheter med skilda bakgrunder.

Jag är helt övertygad om att team med stor mångfald där man för ett inkluderande ledarskap kommer med fler innovativa idéer och lösningar än ett homogent team. Det tycker jag vi på Knightec bevisar gång på gång. Resultatet – Slutprodukten blir bättre!

Att som kund få en projektledare med den inställningen, och hela Knightec i ryggen, ser jag som en fantastisk tillgång och något som jag är otroligt stolt över.

Ser jag i backspegeln på mina tidigare arbetsplatser så tycker jag att Knightec är unik i sin positionering och sin utveckling av projektledare. Som kund kan man vara säker på att alltid få en väldigt engagerad och kunnig konsult som har hela organisation i ryggen och som för ett situationsanpassat och engagerande ledarskap. Därför lägger jag en hel del av min arbetstid på att coacha och utveckla mina medarbetare till att ständigt växa i sina roller.

Min fasta övertygelse är att det är inifrån organisationen som vi skapar entusiasmen och drivkraften att ständigt driva värdeskapande kundprojekt.