Vera

Vera är ett initiativ för jämställdhet med inspirerande event som arbetar för mer medveten rekrytering och för att fler kvinnor ska söka sig till ingenjörsyrket.

Vera – Ingenjörer för jämställdhet

I Knightecs mångfaldspolicy finns målet att förhållandet mellan män och kvinnor ska vara 50/50 kvinnor år 2020. Det är ett ambitiöst och inspirerande mål! Vera är ett internt initiativ startat av 8 kvinnliga konsulter för att stötta Knightec att nå det målet. Vi tror att det främst handlar om två saker: att behålla de kvinnor som jobbar på Knightec och samtidigt se till att fler kvinnor söker sig till oss. 

Vera är ett nätverk för jämställdhet på Knightec som arbetar med medveten marknadsföring och annonsering samt inspirerande interna och externa event . Initiativet startade i region East och ett mål är att etablera Vera i alla regioner under 2018. 

 

“I en mansdominerad bransch träffar många teknikkvinnor mestadels män i sitt vardagliga arbete. Därför är det viktigt att vi erbjuds möjligheten att träffas i ett kvinnligt forum där vi kan inspirera och vara förebilder för varandra.”

Bilden: Initiativtagarna till VERA är Johanna Linger, Fanny Odland, Felicia Aneer, Jana Wennberg, Josefin Eberg, Cecilia Tegenfeldt och Linn Emilsson.

På kick-offen deltog ett 30-tal personer från framför allt Knightec i Stockholm och Uppsala. Men ordet har redan börjat spridas och intresset för nätverket har redan visat sig stort från Knightcare i hela landet. Nu turnerar Vera runt till Knightecs övriga åtta kontor för att utveckla nätverket till en mötesplats för jämställdhet. Felicia Anéer, en av  initiativtagarna:

– I en mansdominerad bransch träffar många teknikkvinnor mestadels män i sitt vardagliga arbete. Därför är det viktigt att vi erbjuds möjligheten att träffas i ett kvinnligt forum där vi kan inspirera och vara förebilder för varandra.

Vera välkomnar både kvinnor och män att engagera sig. Vi är övertygade om att alla på företaget gynnas av en mer jämställd arbetsplats. Vi tror på samarbete och utbyter gärna erfarenheter och inspireras av andra nätverk som också jobbar för en mer jämställd teknikbransch. Om du är nyfiken att höra mer om vad vi gör, eller vill engagera dig hör av dig till vera@knightec.se