Vi investerar för framtiden

Innovation och digitalisering förändrar ständigt vårt sätt att leva.

Majoriteten av våra kunder ser ett ökat behov av partnerskap som utvecklas till en större andel nya affärsmodeller och projekt. Vi på Knightec vill skapa förutsättningar att verka tillsammans, och vi ser stora möjligheter att fortsätta utvecklas och växa i södra Sverige med ett tydligt nav i expansiva Malmö med omnejd. Som ett direkt led i detta kommer vi under Q4 flytta in i nya moderna lokaler på Ångbåtsbron i Malmö där vi tillsammans kommer att skapa ett innovationscenter! 

Här kommer det finnas möjlighet för fysisk och virtuell samverkan mellan människor och projekt. Ett center som skapar de bästa möjligheterna till innovation för våra kunder. Ett levande kontor med lokaler anpassade för kunskapsdelning när som helst på dygnet. 

Den här flytten kommer att skapa en mer fokuserad verksamhet, samtidigt som lokalerna är anpassade efter den nya typen av affärer som vi ser framför oss. Och med större tillgänglighet till våra kunder. 

https://www.angbatsbron.se/